Les funcions de l’equip psicopedagògic a l’Escola Balmes

 

Des dels primers passos a l’educació infantil fins als reptes de la secundària, el psicòleg escolar a l’Escola Balmes es converteix en un far de suport emocional, acadèmic i social pels nostres estudiants. El nostre equip de psicòlegs col·labora estretament amb mestres, famílies i, sobretot, amb cada estudiant, contribuint a forjar un entorn educatiu saludable i enriquidor.

 

Educació infantil

En educació infantil, la psicòloga escolar exerceix una funció clau en observar i avaluar el desenvolupament emocional, social i cognitiu dels infants. Col·labora estretament amb els mestres i les famílies per identificar possibles dificultats en el llenguatge o en l’adaptació a l’entorn escolar, prevenir i pre-diagnosticar. Aquesta funció té com objectiu la detecció dels problemes d’aprenentatge o salut mental i poder-ne fer la derivació dels casos mitjançant informes i entrevistes personals amb els familiars.

 

Educació primària

En educació primària, el seu enfocament s’amplia per abordar qüestions acadèmiques i conductuals més complexes. Realitza avaluacions psicomètriques, dóna suport als estudiants amb necessitats especials i desenvolupa programes d’intervenció primerenca. A més, assessora els educadors sobre estratègies per fomentar un ambient educatiu positiu i estimulant.

A més, a primària, podem parlar del treball específic de descodificació i velocitat lectora i la importància de la cohesió de grup, mitjançant dinàmiques col·lectives. La planificació i organització (horaris i agenda), modificació de conducta; quadres de punts, anticipació, establir objectius i en general seguiment psicològic de casos determinats.

 

Educació secundària

En educació secundària, es converteix en un recurs essencial per als adolescents que enfronten reptes emocionals, acadèmics i d’orientació vocacional. Ofereix orientació en la presa de decisions relacionades amb l’educació superior i la carrera, aborda problemes de salut mental i promou la resiliència emocional.

En tots els nivells, el nostre equip també exerceix un paper crucial en la prevenció de l’assetjament escolar i la promoció de la salut mental en general. Treballa en estreta col·laboració amb altres professionals de l’educació per crear un entorn inclusiu i de suport per a tots els estudiants.

Tags: