Alumnes preinscrits al centre 07/06/2021

 

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07/06/2021