DATES PREINSCRIPCIÓ 2023-24

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

– Presentació i/o modificació de sol·licituds infantil i primària:  del 6 al 20 de març.

– Presentació i/o modificació de sol·licituds secundària:  del 8 al 20 de març.

– Presentació de documentació:  21 i 22 de març

– Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional:  21 d’abril

– Presentació de reclamacions per a la llista amb la puntuació provisional:  Del 21 al 27 d’abril

– Publicació de la llista amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions:  3 de maig

– Sorteig:  9 de maig

– Publicació de la llista ordenada:  11 de maig

– Publicació de l’oferta final: 9 de juny

– Publicació de les llistes d’admesos i llista d’espera: 12 de juny

– Matriculació: Del 20 al 28 de juny