Crèdit de síntesi 1r ESO

Last week 1º ESO made the synthesis credit and we had the opportunity to visit many emblematic places and learn many new things from our city, Rubí.

La semana pasada 1r d’ESO vam realitzar el crèdit de síntesi i vam tenir l’oportunitat de visitar molts indrets emblemàtics i aprendre moltes coses de la nostra ciutat, Rubí.