fbpx
 

Educació Secundària

Objectius

La finalitat de l’educació Secundària és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que es guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir crítica i activament en la societat plural, diversa i en canvi continu que els toca viure.

A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessaris (el saber fer, saber ser i saber estar), han d’aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals per assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaces d’adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

L’horari d’escolarització a Secundària és:
  • 9 a 13h i de 15 a 17h

Què fem a Educació Secundària?

ico-inf-lectura-1

LECTURA

Treball de Biblioteca a l’aula i amb llibres de préstec, així com formar part de les diferents tasques dins la biblioteca.
Lectura implicada (ESO): Fomentar l’interès per la lectura, aprendre a compartir idees i moderar un debat, expressar amb cura i cohesió les opinions personals.

ico-inf-emocional-1

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Dinàmiques de grup: Forma part del projecte d’Educació Emocional del centre. Fomenta la cohesió i integració dels alumnes al grup. Incentiva la resolució de conflictes entre iguals.

ico-inf-esport-1

ESPORT SOLIDARI

Cursa Solidària: Amb la participació de les famílies de l’escola i de tota la població de Rubí, el dorsal solidari recapta tots els diners per a un fi benèfic. Fins ara ha estat destinat a la investigació del càncer infantil.

ico-sec-comunitari-1

TREBALL COMUNITARI

De manera annexa a les matèries curriculars, els alumnes de quart d’ESO fan un treball a la comunitat, de vint hores i sempre en petits grups. Depenent de la franja horària que disposen, fora d’horari escolar, reparteixen aliments en un centre social, s’encarreguen de la logística dels diferents lots, porten el control informàtic de cada familia, o bé fan classes de reforç a nens que ho necessiten.

ico-inf-angles-1

ANGLÈS

6h de llengua anglesa, desdoblades.
Pràctica de speaking en petits grups, amb professor nadiu.
Preparació de les proves oficials de Cambridge.