fbpx

Matemàtiques amb Innovamat

El Projecte Empremta, el Projecte Educatiu de l’Escola Balmes, centra l’aprenentatge dels alumnes en les seves pròpies experiències i competències, amb una integració transversal del coneixement. És per aquest motiu que a l’escola, per treballar les matemàtiques, utilitzem Innovamat com a eina principal, facilitant una aproximació vivencial i pràctica al món matemàtic.

 

Innovamat a l’Educació Infantil: Aprenent matemàtiques amb creativitat, manipulació i diversió.

Les matemàtiques a Infantil s’incorporen a situacions quotidianes, des de les activitats rutinàries de benvinguda a l’escola, fins a cançons que introdueixen conceptes numèrics o a través de l’art, on explorem elements de geometria.
El rol dels/les mestres és, per una banda, oferir els contextos d’aprenentatge que facilitin als alumnes diverses oportunitats per desenvolupar les seves capacitats a partir de propostes i reptes i, per una altra banda, acompanyar als infants en aquests processos.
Innovamat ens ajuda a experimentar amb el material manipulatiu, de forma lúdica, per construir aprenentatges significatius i a desenvolupar la intuïció que es la base del raonament matemàtic fent que els alumnes es converteixen en els protagonistes de l’activitat, guiats pels Crics (personatges animats i divertits, encarregats de proposar els reptes a treballar).

 

Innovamat a Primària: Tecnologia i Aventura per a un Aprenentatge Matemàtic

A Primària, Innovamat es materialitza a través d’una aplicació interactiva, un llibre d’aventures i un quadern de laboratori de nombres. Les sessions setmanals inclouen activitats de numeració i càlcul al laboratori, així com reptes de mesura, geometria i estadística a les aventures proposades pels BMaths, personatges animats. A més, l’ús de l’aplicació interactiva registra l’evolució dels estudiants, facilitant un aprenentatge significatiu més enllà de la memorització.

Per tant, l’Escola Balmes, amb el Projecte Empremta i Innovamat, està posant les bases per un futur educatiu més ric i integrador, on les matemàtiques es converteixen en un procés d’aprenentatge constant per als alumnes.

Tags: