fbpx

Sura o no sura?

Mitjançant la rutina de pensament “la roda d’indagació” introduïm el mètode científic als més petits per elaborar i comprovar hipòtesis. En aquesta ocasió, treballant el projecte de l’aigua, explorem si suren o no diferents objectes documentant els nostres resultats.

Finalment, provem amb una bola de plastilina la manera de fer-la surar. Com ho podrem fer? I si la modelem canviant-li la forma? Surarà si li fem la forma de vaixell?